Kadın Futbolunda Fırsatı Gören Kulüp Kazanacak

Kadın futbolu deyip geçmeyin! Türkiye’de kadın futbolunda tarihi bir gün yaşadık. 7 Aralık 2021 günü Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımları arasında yapılan ilk derbi maçı tarihi bir gün olarak hatırlanacak! Kadın futbolunda topun yuvarlanmaya başladığının resmileştiği ilk gün!

Bu ilk derbi maçının sonucundan çok etkisini konuşmak lazım. İki kadın futbol takımı maçta ilk ortak mesajını verdi: “Kadına şiddete son!” Her iki takımın kadın teknik direktörü de sportmence demeyelim, “sportwomence” bir yaklaşımla şöyle dediler: “Önemli olan her iki kadın futbol takımının oyuncularının sahada elele ortak bir amaç için, “kadına şiddete hayır diyoruz” mesajı ile görüntü vermeleri ve bu maçı oynamalarıydı.”

Kim ne derse desin, sporun insanları ortak bir amaç etrafında toplamak gibi bir gücü var. Bu amaç her ne kadar çoğu zaman galibiyet olsa da, sporun- özellikle de futbolun- iletişimi dikkatle ve sorumluluk bilinciyle yapıldığında-  harikalar yaratacak toplumsal bir  kanal olduğunu hatırlayalım.  Kadınların futbol oynaması ne gibi toplumsal etkiler doğuracak, ona bakalım.

Futbol sadece erkeklerin başarılı olduğu bir alan mı? Futbol oynayan kadınların kendi hayatlarında, ailelerinin hayatında ve başkalarının hayatında ne gibi değişiklikler yaratmış? Toplumsal yapıya katkısı ne olmuş?

Yapılan araştırmalar ve sosyal etki analizlere göre, futbol oynayan kadınlar kendilerini,  futbol oynamaya başladıktan sonra  daha iyi ifade edebildiklerini, özgüven kazandıklarını ve kız çocuklarına rol model olduklarını hissettiklerini ifade etmişler. Analizlerin işaret ettiği diğer sonuçlar şöyle: futbol oynayan kadınlar kısa vadede ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel olarak güçleniyorlar. Orta ve uzun vadede ise, futbol oynayan kadınların “KADINSIN, YAPAMAZSIN!” etiketini aştıkları, daha donanımlı hale geldikleri ve güçlü ve bağımsız hissettikleri sonucu ortaya çıkmış. 

Burada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündemini gerçekleştirebilmesi için  UNDP tarafından hazırlanan raporlarda  tavsiye edilen 5 alandan birisinin  ‘kadının güçlendirilmesi’  olarak önerildiğini hatırlamak faydalı olur.

Bu alanda yıllardır  faaliyet gösteren ve sosyal etkisini ölçen  “Kızlar Sahada” sosyal girişimini de anmadan geçmeyelim. Eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı daha iyi bir dünya hedefiyle ilerleyen Kızlar Sahada,  2013 yılından bu yana kadınların ve kız çocuklarına “YAPAMAZSIN!” diye kodlanan cinsiyet yargılarını kırmak için futbol kanalıyla güçlü bir dönüşüm etkisi yaratıyor.

Kadınların ve kız çocuklarının  futbol oynamalarının,  aileleri üzerindeki etkilerine baktığımızda, ailelerin kız ve erkek çocukları dikkate alındığında  cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının arttığı ve çocuklarına cinsiyetinden dolayı ayırım yapmamak konusunda duyarlı davranmaya başladıkları tespit edilmiş. Ayrıca ailelerin futbol oynayan kız çoçuklarına karşı empati duygularının geliştiği, aralarındaki iletişimin daha açık bir hal aldığı ve  ailelerin futbol oynayan kız çocukları ile aralarında işbirliği kültürünün oluştuğu görülmüş. 

Kadın futbolcuların kız çocuklarına rol model olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. Yapılan sosyal etki analizleri antrenörlerden, kulüp yöneticilerine ve çalışanlarına kadar kadın futbolundan olumlu yönde etkilendiğini, kadın futbolunun sosyal dokuyu kapsayıcı ve eşitlikçi anlamda değiştirip dönüştürdüğünü ortaya çıkarıyor.

Kadın futbolunun yarattığı bir başka katma değer de yeni istihdam alanlarını ortaya çıkarmış olması. Kadın futbolu konusunda analiz yapan kadın yazar ve editörler, kadın hakemler, antrenörler yeni ve doldurulmayı bekleyen istihdam alanları olarak sayılabilir. 

Futbol ekosisteminin içinde özgül ağırlığı olan Türkiye Futbol Federasyonu içinde kadın futbolundan sorumlu kadın liderlerin yerini alması, hem Türkiye’de kadın futbolunun öneminin kavranması ve bu amaca sahip çıkılması anlamında, hem de dünyadaki kadın futbol kulüpleri ile temas kurarak global ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi anlamında bambaşka fırsat kapıları açabilir. Uluslararası kuruluşların  kapsayıcı ve eşitlikçi prensipler çerçevesinde kadınların güçlendirilmesi konusunda yürüttükleri kampanyalar ve projeler aslında tüm dünyada bu sosyal etkiyi yaratmayı, pozitif yönde sosyal etki oluşturmayı hedefliyor.

Futbol kulüplerinde kadın futbolculara eşit ücret ödenmesi de üzerinde durulması gereken başka bir konu. Bugüne kadar erkek egemen bir alan olarak görülen futbolda yerini alan  kadın oyunculara verilen ücretler zamanında veriliyor mu? Kadın futbolcular, erkek oyuncuların aldığı  oranda ücret  ve ikramiye alıyorlar mı?

Cinsiyet eşitliğini ve kadın odaklı yatırım modelini stratejik olarak benimseyen ve eylem planlarına almak isteyen şirketler ve markalar için, özellikle de kadına yönelik üreten markalar için kadın futbolu ve kadın futbolcular önemli bir potansiyel taşıyor. Şirketler ve markalarla yapılan işbirlikleri kadın futbolcuların varlığının ve etkisinin de daha iyi anlaşılması  için yürüttükleri kampanyalar ile aslında sürdürülebilirliğin de iletişimini yapmış olacaklar. Markalar kanalıyla yapılacak bu iletişim kadın futbolunun daha iyi anlaşılmasını ve daha çok benimsenmesini sağlayacaktır. Türkiye’de bu stratejiyi hakkıyla ilk uygulayabilen spor kulübü bu alanın kazananı olacak!

 Futbol kulüplerinin kadın futbol takımını ve altyapı takımını bir ‘sosyal sorumluluk projesi’ olarak değil de asli bir yatırım olarak görmeleri bu noktada önemlidir. Bu bakış açısıyla kadın futbol takımı futbol kulübü için hem kulübe  para kazandıran, hem de pozitif sosyal etki yaratan bir yatırıma dönüşecektir. Sosyal etkinin elde edilmesi noktasında başta  sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun,  ‘cinsiyet eşitliği’ ilkesine duyarlı, kapsayıcı ve eşitlikçi bir yatırım yapılmış olur ve nihayetinde karın ötesinde yaratılan toplumsal katma değer orta ve uzun vadede spor kulübüne kazandırır.

Kadın futbolu deyip geçmeyin! Etkisi büyük!

Görsel Kaynağı: Anadolu Ajansı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şafak Müderrisgil

Etki Yatırımcısı